Copyright 2024 - VestMoldTransgaz

Codul ЕІС (Energy Identification Code) – este un cod unic de 16 caractere utilizat în Europa pentru a identifica participantul la piața gazelor naturale, inclusiv pe consumatorul racordat la rețeaua de gaze naturale sau punctul de măsurare comercială, utilizat pentru determinarea volumelor de gaze naturale, pentru întocmirea actelor de predare-preluare între participanții la piața gazelor naturale și pentru achitările reciproce ale acestora.

Codul EIC se emite de operatorul sistemului de transport, certificat de către ENTSO-E ca Birou local de emitere.

Biroul local de emitere este responsabil pentru alocarea și întreținerea corectă și echitabilă a codurilor EIC a participanților la piața gazelor naturale din Republica Moldova.

Biroul local de emitere, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de la participantul la piața gazelor naturale, îi atribuie solicitantului codul EIC, cu condiția respectării prevederilor prezentei secțiuni.

Biroul local de emitere este în drept să respingă cererea de atribuire a codului EIC participantului la piața gazelor naturale, dacă datele prezentate de solicitant nu sunt veridice și nu sunt conforme formularului stabilit.

Codul EIC se atribuie solicitanților gratuit.

Alocarea codului EIC

Pentru obținerea codului EIC trebuie parcurse următoarele etape:

 • se completeze formularul tip de acordare a codului EIC;
 • se transmite formularul tip completat prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • se expediază anexat următoarele documente
  • copia licenței ANRE;
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  • copia certificatului plătitor de TVA;
 • se verifică pe site-ul https://www.vmtg.md/ că propriul cod EIC există.

 

ЕІС code (Energy Identification Code) - is a unique 16-character code used in Europe to identify the participant in the natural gas market, including the consumer, connected to the natural gas network or the commercial point of measurement, that is used to determine the volume of natural gas, consumed by the participants in the natural gas market and for their mutual payments.

The EIC code is issued by the transmission system operator, certified by ENTSO-E as the Local Issuing Office (LIO).

The local issuing office is responsible for the correct and equitable allocation and maintenance of the EIC codes for the participants to the natural gas market of the Republic of Moldova.

The local issuing office assigns for each applicant the EIC code, under the provisions of the given chapter. The procedure takes 5 working days since receipt of the application, from the participant of the natural gas market.

The local issuing office has the right to reject an application for obtaining an EIC code to a natural gas participant if the data provided by the applicant is not true and does not correspond to the established form.

The EIC code is assigning is free of charge.

EIC code allocation

To obtain the EIC code the following steps must be completed:

 • complete the EIC Code Application Form;
 • send the completed standard form by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • send the following documents attached
  • copy of the NAER licence;
  • copy of the company's registration certificate;
  • copy of the VAT payer's certificate;
 • check on https://www.vmtg.md/ that your EIC code exists.