Copyright 2024 - VestMoldTransgaz

 

„Vestmoldtransgaz” S.R. L. în calitate de operator al sistemului de transport gaze oferă Produse de capacitate după cum urmează:

    • Capacitate anuală - capacitatea care poate fi solicitată de un utilizator de sistem pentru toate zilele gaziere dintr-un anumit an gazier.
    • Capacitate trimestrială capacitatea care poate fi solicitată, de un utilizator de sistem pentru toate zilele gaziere dintr-un anumit trimestru.
    • Capacitate lunară - capacitatea care poate fi solicitată, de un utilizator de sistem pentru toate zilele gaziere dintr-o anumită lună calendaristică (începând cu prima zi a fiecărei luni).
    • Capacitate zilnică - capacitatea care poate fi solicitată, de un utilizator de sistem pentru o singură zi gazieră.

Alocarea capacității la punctele de interconectare are loc prin interrbpmediul licitațiilor pe Platforma Regională de Rezervare de Capacitate. 

Capacitatea oferită se exprimă în unități de energie pe unitate de timp. Se utilizează următoarele unități: kWh/h sau kWh/zi.

Documente aferente Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate:

Licitațiile se desfășoară în conformitate cu Codul rețelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport (CAM NC) aprobat prin Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017.

Calendar al licitațiilor – tabel cu informații privind licitațiile, publicat de Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de sistem pentru Gaze naturale (ENTSO-G) în fiecare an calendaristic pentru licitațiile care au loc între luna martie-februarie a anului calendaristic următor și care constau din toate informațiile privind licitațiile, inclusiv datele de începere a licitațiilor și produsele de capacitate standard cărora li se aplică.

      ENTSOG Auction Calendar 2022/2023 

     ENTSOG Auction Calendar 2023/2024