Copyright 2024 - VestMoldTransgaz

CAPACITĂȚI REZERVATE ÎN PUNCTELE DE INTERCONECTARE

Prevederile privind mecanismele de rezervare/alocare a capacității în rețelele de transport al gazelor naturale sunt reglementate prin: 

  • H ANRE nr.420 din 22.11.2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale;
  • H ANRE nr.421 din 22.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor.

 

FEBRUARIE 2024

 

DENUMIRE PUNCT DE INTERCONECTARE

CAPACITATE REZERVATĂ
kWh

INTRARE

IEȘIRE

Grebenyky 0  0
Oleksiivka   0  0
Kaushany   0  0
Ananiev   0  0
Ungheni   120000  0
Limanskoe  0  0
Ieșire în rețele de distribuție    0  0
  Consumatorii, instalațiilor de utilizare ale cărora
sunt racordate la rețeaua de transport al gazelor naturale
 0  0