Copyright 2024 - VestMoldTransgaz

 

Contract de Echilibrare / Balancing Contract for information

Cerere semnare contract de echilibrare /Registration request for information

 

Cerințele pentru înregistrare în calitate de PRE:

 • să completeze cererea tip pentru solicitarea înregistrării ca PRE;
 • să depună garanții financiare în conformitate cu „Contractul de Echilibrare”;
 • să accepte Contractul de echilibrare;
 • să dispună de EIC cod;
 • să dispună minim de una din licențele de furnizare / distribuție / transport;
 • să anexeze documentele de referință:

     - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;

     - copia certificatului TVA (în cazul statutului plătitor de TVA);

     - copia licenței ANRE;

     - datele de contact ale PRE.

 

Requirements for registration as a BRP:

 • to have at least one of the supply / distribution / transport licenses;
 • to have EIC code;
 • to accept the Balancing Contract;
 • to submit financial guarantees in accordance with the "Balancing Contract";
 • to complete the standard application for requesting registration as a BRP;
 • to attach the reference documents:
  - copy of the company registration certificate;

     - copy of the VAT certificate (in case of VAT paying status);

     - copy of ANRE license;

     - BRP's contact details.