• VestMoldTransgaz

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

Copyright 2024 - VestMoldTransgaz

„Vestmoldtransgaz” S.R.L. („VMTG” sau „Societatea”) a fost fondată sub forma Întreprinderii de Stat „Vestmoldtransgaz” de către Ministerul Economiei din Republica Moldova, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 501 din 01.07.2014 și înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 16 iulie 2014 cu sediul pe bd. Ștefan cel Mare 180, mun. Chișinău, Republica Moldova.


Pentru desfășurarea activității de transport al gazelor naturale, având la bază prevederile Legii cu privire la gazele naturale, „Vestmoldtransgaz” S.R.L., a obținut, de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Licență de activitate cu Seria AA și nr. 087187 valabilă pe 25 ani, din data de 6 ianuarie 2015 până la 6 ianuarie 2040.

Activitatea de bază a Societății este transportul gazelor naturale în conformitate cu condițiile licenței, normele tehnice și de reglementare aplicabile.

De la fondare până în prezent, „Vestmoldtransgaz” S.R.L. își îndeplinește activitatea licențiată în conformitate cu prevederile actelor legislative relevante în domeniu, precum şi a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, a documentelor normativ-tehnice care stabilesc norme şi reguli de exploatare în siguranţă a obiectelor industriale periculoase.

În luna martie 2018 a fost semnat Contractul de vânzare-cumpărare a complexului patrimonial unic Întreprinderea de stat „Vestmoldtransgaz”, între „Eurotransgaz” S.R.L. în calitate de Cumpărător și Agenția Proprietății Publice și Ministerul Economiei și Infrastructurii în calitate de Vânzător.

La 10 septembrie 2018, ca urmare a reorganizării Î.S. „Vestmoldtransgaz” și a transferului proprietății în favoarea „Eurotransgaz” S.R.L., a fost înregistrată Societatea cu Răspundere Limitată „Vestmoldtransgaz”, având ca asociat unic „Eurotransgaz” S.R.L.

La 13 septembrie 2018, „Vestmoldtransgaz” S.R.L., obține Licența Seria AC nr. 001338 reperfectată, pentru genul de activitate – transportul gazelor naturale.

Urmare finalizării activității de certificare în calitate de operator al sistemului de transport, la data de 21.09.2021, a fost reperfectată licența pentru transportul gazelor Seria AC, nr. 001561 din 06.01.2015.

În calitatea sa de operator tehnic al sistemului de transport gaze, „Vestmoldtransgaz” S.R.L., răspunde de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător.

MINISTERU ENERGIEI                                                                              
                     ANRE