Copyright 2022 - VestMoldTransgaz
Tuesday, 15 January 2019 14:46

Subiect: VESTMOLDTRANSGAZ a semnat contractul de achiziție lucrări aferente construcției Complexului administrativ Ghidighici

Rate this item
(0 votes)

În data de 14 ianuarie 2019, în prezența domnului Ion Sterian, Director General al SNTGN TRANSGAZ SA România, a Administratorilor Societății EUROTRANSGAZ SRL din Republica Moldova, Administratorul Societății VESTMOLDTRANSGAZ SRL, domnul Tudor Duțu, a semnat contractul de achiziție de lucrări cu ofertantul declarat câștigător, Asocierea formată din Societatea ACI CLUJ SA (România), Societatea IMSAT SERVICE SA (România) și Societatea ABCONY SERV SRL (România), reprezentată prin domnul Așchilean Ioan, Președintele Consiliului de Administrație ACI CLUJ SA.

Obiectul contractului constă în construirea Complexului administrativ Ghidighici- format din șase corpuri de clădire: Clădirea Principală de birouri, Hala Industrială cu Atelier Mecanic și Depozit, Clădire Poartă, Clădire Laborator, Clădire Pompe PSI.

Acest moment semnifică începerea lucrărilor ce fac parte din obiectivul de investiție privind construcţia conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău și implementarea unor măsuri pentru operarea,  exploatarea și întreținerea conductei de transport gaze naturale Iași–Ungheni–Chișinău, obiectiv declarat de interes național în Republica Moldova, prin Legea nr. 105/09.06.2017.

Societatea VESTMOLDTRANSGAZ SRL este operator tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale din Republica Moldova și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

În cazul loturilor pentru care nu au fost depuse oferte conforme cu prevederile documentației de atribuire, Societatea VESTMOLDTRANSGAZ SRL a reluat procesul de achiziție și a inițiat recent 5 proceduri de licitație deschisă, la care se așteaptă să primească oferte până la data de 21 ianuarie 2019. Anunțurile privind inițierea procedurilor de licitație deschisă au fost publicate pe website-ul său: www.vmtg.md, Secțiunea Achiziții, precum și în Monitorul Oficial din Republica Moldova.

Realizarea obiectivului contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale a Republicii Moldova, eficientizarea sectorului energetic al acesteia şi crearea unei pieţe de energie transparente şi competitive, prin măsurile şi activităţile orientate spre atingerea unui sector energetic mai eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată, securitatea energetică a ţării, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană.

1

2

3

4

5

Read 2480 times Last modified on Tuesday, 15 January 2019 14:49